Komplexná IT správa

Bezpečná IT infraštruktúra tej najvyššej kvality, na ktorú je za každých okolností spoľahnutie je nevyhnutnosťou pre úspešnú spoločnosť. Hladké a efektívne fungovanie a implementácia riešení činností organizácie sa nezaobíde bez odbornej správy IT sektora.

Servis výpočtovej techniky

Okamžité riešenia požiadaviek a reklamácií softvérového i hardvérového charakteru, záručný i pozáručný servis notebookov, počítačov a serverov. Cenovú ponuku a spôsob opravy zostrojíme individuálne na základe diagnostiky problému.

Záloha a obnova dát

V dnešnej informačnej dobe sú dáta, ktoré tvoríme naším produktom, ktorý mnohokrát potrebujeme opakovane použiť. Častá situácia je, keď podnikateľom vypláva povinnosť zálohovať dáta z účtovníctva a miezd aj v elektronickej forme. Účtovníctvo 10 a mzdy 50 rokov.

Vzdialená správa

Dnes už dokážeme všetko riadiť na diaľku. Tento šikovný program ovláda vzdialený počítač cez internet, kedy je umožnené pracovníkom z technickej podpory vykonávať funkcie na pracovnej ploche vzdialeného počítača klienta a taktiež zabezpečuje prenos súborov medzi oboma počítačmi.