Kamerové systémy

Zabezpečenie rodinného domu, firmy, priemyselného parku, obce a mesta kamerovým systémov na monitorovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte či mieste.

Poplachové systémy

Zabezpečenie objektu pohybovými, otrasovými, požiarnymi, záplavovými a ďalšími detektormi za účelom upozorniť poverené osoby a vypudiť alebo zadržať narušiteľa.

Prístupové systémy

Zabezpečenie rodinného domu, firmy, priemyselného parku, obce a mesta kamerovým systémov na monitorovanie pohybu a konania osôb v chránenom objekte či mieste.

Video a audio vrátniky

Audio a video vrátniky nielen ako ich poznáte. Zvýšte svoju bezpečnosť sofistikovanými funkciami ako zaznamenanie volajúceho za vašej neprítomnosti, odkazová schránka, presmerovanie hovoru na telefón a pod.