V dnešnej informačnej dobe sú dáta, ktoré tvoríme naším produktom, ktorý mnohokrát potrebujeme opakovane použiť. Častá situácia je, keď podnikateľom vypláva povinnosť zálohovať dáta z účtovníctva a miezd aj v elektronickej forme. Účtovníctvo 10 a mzdy až 50 rokov.

Čo ale potom, ak o dáta nešťastnou náhodou alebo nepremyslením konaním prídeme? Mnohí z nás už majú žiaľ skúsenosti so stratou dát zlyhaním pevného disku, či iného pamäťového média ako USB kľuč, pamäťová karta, alebo optické médium. Zálohovanie dát sa preto stáva automatickou súčasťou nášho fungovania. V ponuke sú rozličné formy zálohovania odpovedajúce jednotlivým požiadavkám. Služba je určená prevažne podnikom, ktoré potrebujú denne spracúvať firemné dáta.

Naše portfólio zálohovacích technik je široké, nakoľko jednáme s každým klientom individuálne a hľadáme preňho to najideálnejšie riešenie zálohovania. Dôležitými atribútmi pri hľadaní toho najlepšieho zálohovacieho riešenia sú: objem a typ dát, úroveň bezpečnosti, rýchlosť pripojenia, dostupnosť a rozlíšenie či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu.

Cenová ponuka 

Cenovú ponuku vytvárame na mieru podľa jednotlivých požiadaviek, množstva dát na zálohovanie, rýchlosti internetu a pod.

Cenová ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám zašleme obratom po obhliadke, alebo po prijatí technickej špecifikácie.

Zmluvný servis

Našim klientom zabezpečujeme v rámci IT správy aj zálohovanie a obnovu dát v stanovenom rozsahu.