Čo je to poplachový systém (EZS)?

Poplachový systém alarmuje pult centrálnej ochrany, alebo poverené osoby, ktoré následne zadržia narušiteľa. Je nevyhnutné, aby bol systém certifikovaný a dodržujúci normu STN EN 50131-1 pre zabezpečenie objektov. Naša spoločnosť dodáva a montuje výhradne poplachové systémy v triede zabezpečenia Grade 2 (zvýšená ochrana), Grade 3 (vysoká ochrana) a Grade 4 (veľmi vysoká ochrana).

Súčasti poplachového systému (EZS)

Centrálnym bodom poplachového systému je ústredňa, ktorá spracováva výstupné veličiny detektorov, senzorov a kontaktov. Ide o stavebnicový systém, ktorý môžeme rozšíriť a modifikovať o prídavné moduly tak, aby sme dosiahli požadovaný výkon.

 • typy ústrední; analógové, zbernicové, drôtové, bezdrôtové
 • 8, 16 vstupové, rozšíriteľné na 192, v prípade zbernicových 254 vstupové a viac
 • 4 PGM výstupy, rozšíriteľné na 250
 • podpora pripojenia až 254 klávesníc a 999 užívateľských kódov
 • 8 samostatných podsystémov

pamäť na 2048 udalostí

Účelom klávesnice je nielen informovať o stave systému, ale aj ovládať ústredňu a tým aj celý poplachový systém. Plnohodnotný farebný dotykový displej a čítačka bezkontaktných RFID kariet sú len ukážkou vlastností, ktorými disponujú niektoré z modelov. Možné je aj rozšírenie systému o rádiovú nadstavbu na bezdrôtovú komunikáciu, hlasové a dátové moduly, IP komunikátory, prídavné zdroje, a pod.

 • klávesnice; tlačidlové, dotykové, LCD klávesnice
 • čítačky bezkontaktných RFID kariet
 • prístupové kontroléry
 • hlasové a dátové moduly
 • IP komunikátory
 • rádiové nadstavby na pripojenie bezdrôtových periférií

Detektory pohybu dokážu snímať vyžarujúce teplo osôb nachádzajúcich sa v stráženom objekte, zachytávajú zmeny v odraze mikrovlnného žiarenia a vysoké frekvencie charakteristické pre rozbitie skla, disponujú magnetickými vlastnosťami, odpovedajú aj na tlakové vlny, otrasy, opticko-dymové a tepelné javy a podobne. Všetky modely z radov moderných detektorov tiež dokážu rozpoznať falošné poplachy do maximálnej možnej miery.

 • pasívne detektory pohybu (PIR)
 • aktívne mikrovlnné detektory pohybu
 • detektory rozbitia skla; akustické, tlakové
 • požiarne, plynové detektory a detektory zaplavenia
 • magnetické kontakty
 • kombinované detektory

Zabudnite na večné motanie káblov. Dnes už ponúkame rôzne bezdrôtové snímače a detektory, bezdrôtové klávesnice, či vonkajšie sirény.

 • bezdrôtové ústredne
 • bezdrôtové moduly a klávesnice
 • bezdrôtové snímače a detektory
 • bezdrôtové sirény
 • bezdrôtové diaľkové ovládače

Narušenie objektu je oznámené akustickou signalizáciou za sprievodu stroboskopického výstražného svetla prostredníctvom sirény. A teda akékoľvek manipulovanie so sirénou je označené ako sabotáž a ihneď spúšťa poplach nezávisle od stavu ústredne.

 • vonkajšie zálohované piezoelektrické sirény s akustickým tlakom až 120 dB
 • vnútorné piezoelektrické sirény s akustickým tlakom do 100 dB
 • optická signalizácia; maják, stroboskop
 • zadymovacie zariadenia pre eliminovanie možných škôd spôsobených páchateľom

Na Slovensku žiaľ ešte stále pôsobí mnoho firiem vykonávajúcich montáže poplachových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. Tu ide o jednoznačné porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa. Tento risk sa neoplatí absolvovať.

Elektronický zabezpečovací systém podlieha zákonu č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade ignorovania, porušenia, nezavedenia, alebo nepripravenosti na nariadenie hrozia subjektom pokuty v likvidačných výškach. Maximálna výška dosahuje až 20  mil. EUR, alebo 4% z celkového ročného obratu spoločnosti (vždy vyššia možnosť).

V tom ,,miernejšom“ prípade pri dokazovaní viny poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku môže likvidátor poisťovne vyhodnotiť poistnú udalosť vo Váš neprospech a môže Vám byť krátené poistné plnenie,  alebo záznam nebude možné použiť na právne úkony za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, či odhalenia páchateľa.

Cenová ponuka, dodanie a montáž

Cena za zariadenie a montáž poplachového systému závisí od objemu položiek objednávky a rozsahu požiadaviek klienta. U nás ku každému klientovi pristupujeme individuálne a finálnu sumu určujeme na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu je BEZPLATNÁ a vykonávaná technikom, ktorý Vám poradí to najlepšie riešenie pre Vaše potreby.

Cenová ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke, alebo obratom po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Montáž do 48 hod.

Montáž realizujeme do 48 hodín od vystavenia objednávky. Bez žiadnych výhovoriek a predlžovania lehoty.

Záručná doba

Na všetky naše produkty a služby poskytujeme štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov.

Zmluvný servis

Našim klientom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.