Čo je video a audio vrátnik?

Na ohlásenie osoby slúži audio a video vrátnik, ktorý zabezpečuje komunikáciu s volajúcim pri vstupe. Moderná doba kráča ruka v ruke so sofistikovanými riešeniami a inteligentnými funkciami zvyšujúcimi bezpečnosť a komfort užívateľov. Prostredníctvom týchto šikovných zariadení dokážete zaznamenať volajúceho aj za Vašej neprítomnosti, nechať odkaz, či dokonca presmerovať hovor na telefón a iné.

Súčasti audio a video vrátnika

Audiovizuálny kontakt s volajúcim je sprostredkovaný cez dvernú jednotku, ktorá môže slúžiť ako prístupový systém umožňujúci vstup do chráneného objektu zadaním kódu, priložením bezkontaktnej ID karty, či biometrickým odtlačkom prsta.

 • dverné jednotky sú zostrojené ako pre vnútorné tak aj pre vonkajšie použitie, s krytím až do IP68 a s odolnosťou pred vonkajšími mechanickými nárazmi až do IK10
 • v ponuke máme jednoduché dverné jednotky s minimálnymi rozmermi i modulárne systémy s možnosťou integrácie čítačiek bezkontaktných RFID kariet (resp. kľúčeniek), čítačiek odtlačku prsta, číselných klávesníc pre zadanie kódu, piezoelektrických tlačidiel, LCD displejov, a pod.
 • na výber máte z jedno aj viac tlačidlových, s klávesnicou pre vytáčanie volajúceho, alebo s LCD displejom na prehliadanie telefónneho zoznamu s otváraním jedných, alebo viacerých dverí

Vnútorná jednotka slúži na audiovizuálny kontakt s osobou pri vstupe, kde ju vďaka kamere veľmi jednoducho identifikujete. Zabezpečuje tiež prehľad zmeškaných hovorov, audio a video záznam volajúceho, nastavenia presmerovania hovoru, a pod.

 • vnútorné jednotky máme v ponuke formou vyhotovenia ako tablet polohovateľný na stenu s možnosťou bezdrôtového spojenia, či ako stolové telefóny s LCD displejom
 • viaceré vnútorné jednotky môžu komunikovať prostredníctvom vytvorenia skupín volajúcich
 • nastaviteľné časové podmienky a pravidlá pre presmerovanie hovorov na inú vnútornú jednotku či mobilnú aplikáciu
 • ešte viac záberov na pristupujúcu osobu získate vďaka pripojeniu kamier z kamerového systému

Obsluha audio a video vrátnika prebieha primárne cez vnútornú jednotkou. K dispozícii máte aj používateľský softvér, vďaka ktorému viete komunikovať, nastavovať a automatizovať celý systém.

 • lokálne prostredníctvom vnútornej jednotky
 • vzdialený prístup cez internet
 • aplikácie pre pracovné stanice s operačným systémom Windows, MacOS, Linux
 • aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile, iOS, Android

Na Slovensku žiaľ ešte stále pôsobí mnoho firiem vykonávajúcich montáže kamerových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. Tu ide o jednoznačné porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa. Tento risk sa neoplatí absolvovať.

Kamerový systém podlieha zákonu č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade ignorovania, porušenia, nezavedenia, alebo nepripravenosti na nariadenie hrozia subjektom pokuty v likvidačných výškach. Maximálna výška dosahuje až 20  mil. EUR, alebo 4% z celkového ročného obratu spoločnosti (vždy vyššia možnosť).

V tom ,,miernejšom“ prípade pri dokazovaní viny poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku môže likvidátor poisťovne vyhodnotiť poistnú udalosť vo Váš neprospech a môže Vám byť krátené poistné plnenie,  alebo záznam nebude možné použiť na právne úkony za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, či odhalenia páchateľa.

Cenová ponuka, dodanie a montáž

Cena za zariadenie a montáž video alebo audio vrátnika závisí od objemu položiek objednávky a rozsahu požiadaviek klienta. U nás ku každému klientovi pristupujeme individuálne a finálnu sumu určujeme na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu je BEZPLATNÁ a vykonávaná technikom, ktorý Vám poradí to najlepšie riešenie pre Vaše potreby.

Cenová ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke, alebo obratom po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Montáž do 48 hod.

Montáž realizujeme do 48 hodín od vystavenia objednávky. Bez žiadnych výhovoriek a predlžovania lehoty.

Záručná doba

Na všetky naše produkty a služby poskytujeme štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov.

Zmluvný servis

Našim klientom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.