Pre garantovanie spoľahlivej EZS funkcie, či kamerového systému, pre triedu zabezpečenia Grade 2 (zvýšená ochrana) spolu s vývojármi systémov odporúčajú vykonávať pravidelnú funkčnú skúšku a minimálne raz za rok revíziu systému. 

Zmluvný servis

  • vykonanie funkčnej skúšky každých 6 mesiacov
  • revízia zabezpečovacieho systému a vypracovanie revíznej správy raz za rok
  • vzdialený dohľad nad funkčnosťou zabezpečovacieho systému a včasné diagnostikovanie porúch
  • prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenej poruchy (vo väčšine prípadov už v deň poruchy)
  • poskytnutie náhradného zariadenia počas trvania vybavenia reklamácie
  • predĺžená technická podpora 12/5 alt. 24/7

K službe Zmluvný servis ďalej získavate

  • rozšírenie záruky systému na 5 rokov