Čo je to prístupový systém?

Aby bol chránený objekt plne zabezpečený, prístup je obmedzený iba na vybrané osoby, ktorým sa vystavia prístupové oprávnenia. Dané osoby sú identifikované prostredníctvom prístupového kódu, bezkontaktnej ID karty, či biometrickým otlačkom prsta. Prístupové systémy kontrolujú oprávnenia vybraných osôb pri vstupe do chráneného objektu.

Súčasti prístupového systému

Autentifikácia osôb je vykonávaná za pomoci prístupových čítačiek. Autonómny typ čítačiek je sebestačný a teda informácie o prístupových oprávneniach sú uchované priamo v nich. Zvyšné typy čítačiek závisia od kontroléra. 

 • autentifikácia osoby sa dá vykonávať odtlačkom prsta, priložením RFID karty (resp. kľúčenky), zadaním kódu, priložením mobilného telefónu s funkciou NFC, automatickou autentifikáciou prostredníctvom Bluetooth, či kombináciou niekoľkých  možností
 • isté modely disponujú integrovanou kamerou, ktorá zaznamenáva verifikujúcu sa osobu; dá sa využiť aj ako bezpečnostná kamera pripojením ku kamerovému systému
 • prístupové čítačky a klávesnice sú zostrojené ako pre vnútorné tak aj pre vonkajšie použitie, s krytím až do IP68 a s odolnosťou pred vonkajšími mechanickými nárazmi až do IK10

Informácie z čítačiek sú vyhodnocované kontrolérom – riadiacim mechanizmom celého prístupového systému, ktorý rozpoznáva, ktoré osoby disponujú oprávnením na vstup do chráneného objektu. Zariadenie uchováva históriu vstupov, prechodov a výstupov, plus obsahuje šikovné nástroje pre spätnú kontrolu pohybu osôb.

 • kontrolér je samostatná riadiaca jednotka umiestnená nad každým vchodom do miestnosti, alebo server s prístupovým softvérom, ktorý dokáže centrálne obsluhovať jednotlivé čítačky umiestnené v objekte
 • všetky čítačky ostávajú plne funkčné aj v nečakanom prípade straty spojenia, synchronizácia databázy prebehne až po opätovnom obnovení spojenia so serverom
 • priemerne veľké databázy evidujú až 30 000 používateľov a 100 000 udalostí
 • v nastaveniach systému je možné vytvoriť používateľské skupiny, zóny, časové podmienky, úrovne oprávnení, a pod.
 • prístupový systém môže slúžiť zároveň aj ako dochádzkový systém ak spĺňa všetky legislatívne náležitosti

Obsluha zariadenia prebieha cez používateľský softvér, kde je možné vytvoriť nových používateľov, nastaviť oprávnenia, prezerať históriu vstupov, prechodov a výstupov a pod. Samozrejmou súčasťou sú tiež mobilné aplikácie poskytujúce jednoduchý dohľad nad pohybom osôb z pohodlia domova, kancelárie, či kdekoľvek sa nachádzate.

 • vzdialený prístup cez internet
 • aplikácie pre pracovné stanice s operačným systémom MacOS, Windows, Linux
 • aplikácie pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS, Windows Mobile, Android

Na Slovensku žiaľ ešte stále pôsobí mnoho firiem vykonávajúcich montáže prístupových systémov bez licencie na prevádzkovanie technickej služby a bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní technickej služby so zákazníkom. Tu ide o jednoznačné porušenie zákona zo strany dodávateľa, tak aj zo strany odberateľa. Tento risk sa neoplatí absolvovať.

Prístupový systém podlieha zákonu č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení GDPR Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

V prípade ignorovania, porušenia, nezavedenia, alebo nepripravenosti na nariadenie hrozia subjektom pokuty v likvidačných výškach. Maximálna výška dosahuje až 20  mil. EUR, alebo 4% z celkového ročného obratu spoločnosti (vždy vyššia možnosť).

V tom ,,miernejšom“ prípade pri dokazovaní viny poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty majetku môže likvidátor poisťovne vyhodnotiť poistnú udalosť vo Váš neprospech a môže Vám byť krátené poistné plnenie,  alebo záznam nebude možné použiť na právne úkony za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, či odhalenia páchateľa.

Cenová ponuka, dodanie a montáž

Cena za zariadenie a montáž prístupového systému závisí od objemu položiek objednávky a rozsahu požiadaviek klienta. U nás ku každému klientovi pristupujeme individuálne a finálnu sumu určujeme na základe obhliadky a podrobnej technickej špecifikácie. Obhliadka objektu je BEZPLATNÁ a vykonávaná technikom, ktorý Vám poradí to najlepšie riešenie pre Vaše potreby.

Cenová ponuka bez čakania

Cenovú ponuku Vám vypracujeme po obhliadke, alebo obratom po zaslaní podrobnej technickej špecifikácie.

Montáž do 48 hod.

Montáž realizujeme do 48 hodín od vystavenia objednávky. Bez žiadnych výhovoriek a predlžovania lehoty.

Záručná doba

Na všetky naše produkty a služby poskytujeme štandardnú záručnú dobu 24 mesiacov.

Zmluvný servis

Našim klientom poskytujeme prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.